• Giá Tron bắt đầu tăng từ mức 0,0575 đô la so với Đô la Mỹ.
  • Giá TRX hiện đang giao dịch trên $0,0600 và mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ).
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $0,0602 trên biểu đồ 4 giờ (nguồn cấp dữ liệu qua Bitfinex).
  • Cặp tiền có thể tiếp tục tăng nếu nó vượt qua vùng kháng cự $0,0630 và sau đó là $0,0650.

Giá TRON bắt đầu tăng mới trên $ 0,0600 so với Đô la Mỹ, tương tự như bitcoin. Giá TRX có thể tăng thêm nếu nó vượt lên trên $0,0650.

Phân tích giá Tron

Sau một đợt giảm khác, giá tron ​​đã tìm thấy hỗ trợ gần mức 0,0575 đô la so với Đô la Mỹ. Giá TRX đã hình thành cơ sở trên mức $0,0575 và bắt đầu một đợt tăng mới.

Nó đã giao dịch trên mức kháng cự $0,0585 và $0,0600 để chuyển sang vùng tích cực. Giá đã tăng tốc độ trên mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $0,0629 xuống mức thấp $ 0,0575. Bên cạnh đó, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $0,0602 trên biểu đồ 4 giờ.

Giá hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức $0,0630. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $0,0642. Nó nằm gần mức mở rộng 1,236 Fib của mức giảm gần đây từ mức cao $0,0629 xuống mức thấp $ 0,0575.

Rào cản chính là gần $0,0650. Mức đóng cửa trên $0,0650 là phải có để có một mức tăng mới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức kháng cự $0,0700 trong ngắn hạn. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể thiết lập tốc độ tăng lớn hơn đối với mức 0,0750 đô la.

Mặt khác, hỗ trợ ban đầu là gần mức $0,0602 và đường xu hướng bị phá vỡ. Hỗ trợ chính tiếp theo hiện đang hình thành gần $0,0588. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới mức hỗ trợ $0,0588, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ $0,0550. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể kêu gọi sự di chuyển về vùng 0,0520 đô la trong ngắn hạn.

Tron (TRX) Price
Giá Tron (TRX)

Biểu đồ chỉ ra rằng giá TRX hiện đang giao dịch trên $0,0600 và gần mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Nhìn chung, giá có thể tiếp tục tăng nếu nó vượt qua vùng kháng cự $0,0630 và sau đó là $0,0650.

Chỉ báo kỹ thuật

4 giờ MACD – MACD cho TRX/USD đang dần lấy lại động lực trong vùng tăng giá.

RSI 4 giờ – RSI cho TRX/USD trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $0,0602 và $0,0588.

Các mức kháng cự chính – $0,0630, $0,0642 và $0,0700.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây