Ethereum đã tăng tốc để vượt lên trên vùng 4.000 đô la so với đô la Mỹ. Giá ETH đang có dấu hiệu tích cực, quảng cáo có thể tăng trên $4,200.

  • Ethereum đã có thể xóa các mức kháng cự $4.000 và $4.050.
  • Giá đang giao dịch trên mức 4.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên một tam giác hợp đồng quan trọng với mức kháng cự gần $3,960 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này phải duy trì trên 4.000 đô la để tiếp tục cao hơn trong thời gian tới.

Giá Ethereum lấy lại sức mạnh

Ethereum đã hình thành cơ sở trên mức $3,900 để bắt đầu một đợt tăng mới. ETH đã có thể tăng trên vùng kháng cự $4.000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Xu hướng giá đã bơm giá lên trên các mức kháng cự $4,050 và $4,080. Cũng có sự bứt phá trên một tam giác hợp đồng quan trọng với mức kháng cự gần $3,960 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức cao đã được hình thành gần $4,155 và giá bắt đầu điều chỉnh giảm.

Đã có sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $4.100. Ether thậm chí còn giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng gần đây từ mức thấp $3,896 dao động xuống mức cao $4,155.

Nó hiện đang giao dịch trên mức 4.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $4,120. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $4,150. Việc phá vỡ mức tăng rõ ràng trên mức $4,150 có thể đẩy giá cao hơn nữa trong thời gian tới.

Ethereum Price
Giá Ethereum
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Điểm dừng tiếp theo cho xu hướng giảm có thể là $4,200, trên đó giá có thể tăng lên $4,250. Bất kỳ khoản tăng nào nữa có thể đưa giá về mức $4,320.

ETH sẽ giảm thêm?

Nếu ethereum không bắt đầu tăng mới trên mức 4.150 đô la, nó có thể điều chỉnh thấp hơn. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $4,050. Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $4,020.

Mức thoái lui Fib 50% của mức tăng gần đây từ mức thấp 3.896 đô la lên mức cao nhất 4.155 đô la cũng ở gần vùng 4.020 đô la. Việc giảm xuống dưới mức 4.020 đô la và 4.000 đô la có thể đẩy giá về mức 3.920 đô la.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD cho ETH/USD đang tăng tốc trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD hiện trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $4,020

Mức kháng cự chính – $4,150

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây