Ethereum đã bắt đầu một đợt phục hồi mới trên mức kháng cự $4,200 so với đô la Mỹ. ETH đã phá vỡ mức 4.350 đô la và nó có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

  • Ethereum bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự $4,200 và $4,300.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $4,300 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với hỗ trợ gần $4,250 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu một đợt tăng mới nếu nó duy trì trên vùng hỗ trợ $4,250.

Giá Ethereum tăng mới

Ethereum đã tăng tốc trên mức 4.250 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá ETH thậm chí đã vượt qua mức $4,320 để tiến xa hơn vào vùng tích cực.

Nó đã tăng vọt trên $4,400 và mức cao được hình thành gần $4,403. Giá hiện đang hợp nhất mức tăng và giao dịch gần $4,350. Nó đã kiểm tra mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng gần đây từ mức thấp $4,104 lên mức cao $4,403.

Hỗ trợ ngay lập tức là gần mức $4,300. Ngoài ra còn có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với hỗ trợ gần $4,250 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức $4,380.

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $4,400. Việc đóng cửa trên mức $4,400 có thể gây ra sự gia tăng mạnh trong thời gian tới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức $4,500. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể nâng giá đối với rào cản quan trọng tiếp theo ở mức $4,650.

Giảm giới hạn trong ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $4,400 và $4,420 , nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $4,300. Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $4,250 và vùng đường xu hướng.

Nó gần mức thoái lui Fib 50% của mức tăng gần đây từ mức thấp $4,104 lên mức cao $4,403. Việc phá vỡ bên dưới đường xu hướng thậm chí có thể đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ $4,200. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần $4,150 và SMA 100 giờ, dưới đó giá có thể giảm xuống mức $4,000 trong thời gian tới.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ  MACD cho ETH/USD đang giảm tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ  RSI cho ETH/USD hiện trên mức 60.

Mức hỗ trợ chính – $4,250

Mức kháng cự chính – $4,400

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây