Hội đồng G7 bao gồm bảy quốc gia công nghiệp phát triển được thiết lập để ban hành các nguyên tắc hướng dẫn phát hành Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC). Hội đồng G7 bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ, tuy nhiên, chưa có thành viên nào trong G7 ban hành CBDC.

Dự thảo hướng dẫn được báo cáo bao gồm 13 điểm với trọng tâm chính là tính minh bạch và quyền riêng tư. Các quy tắc dự thảo có thể được thông qua trong cuộc họp sắp tới của các giám đốc tài chính vào thứ Tư tại Washington.

Các hướng dẫn dự thảo thừa nhận sự phát triển của thanh toán kỹ thuật số trong vài năm qua và sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử nói chung. Dự thảo cũng nói về sự cần thiết phải tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật của người dùng trong bối cảnh lo ngại về việc CBDC của Trung Quốc là một công cụ giám sát. Dự thảo hướng dẫn cho biết mặc dù việc ban hành là một quyết định có chủ quyền của một quốc gia, CBDC phải,

“Đặt ra một bộ nguyên tắc chung và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của các giá trị được chia sẻ như tính minh bạch, pháp quyền và quản trị kinh tế lành mạnh, những nguyên tắc này có thể hướng dẫn và cung cấp thông tin cho việc khám phá CBDC bán lẻ trong G-7 và hơn thế nữa”.

G7 có thể giúp thúc đẩy các kế hoạch CBDC không?

Cuộc tranh luận xung quanh CBDC đã dấy lên cùng với sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang đi trước nhiều năm trong việc triển khai CBDC vì họ không chỉ hoàn thành việc phát triển Nhân dân tệ kỹ thuật số, mà còn thực hiện các chương trình thí điểm trên toàn quốc để kiểm tra các trường hợp sử dụng khác nhau của mình trong gần hai năm nay.

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đang làm việc độc lập để hướng tới sự phát triển CBDC của họ nhưng tất cả đều đi sau Trung Quốc nhiều năm. Do đó, sự quan tâm của G7 đối với CBDC có thể thúc đẩy quá trình phát triển và cũng giúp thiết lập một tiêu chuẩn chung giữa các quốc gia khác nhau để giúp ích cho các chức năng xuyên biên giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây