Hôm nay, nhóm của Vite Labs đã xuất bản một phác thảo về một cách tiếp cận có vẻ “hợp lý” để cung cấp một ngăn xếp token không thể thay thế (NFT) cho hệ sinh thái blockchain phi tập trung multi-chain.

Vite, sử dụng cấu trúc sổ cái DAG. là một nền tảng dApp phổ quát có thể hỗ trợ một tập hợp các hợp đồng thông minh, mỗi hợp đồng là một máy trạng thái có trạng thái độc lập và logic hoạt động khác nhau, có thể giao tiếp bằng cách gửi tin nhắn.

Bên cạnh đó, Vite Labs hiện đang tổ chức một cuộc thi hackathon và việc xây dựng nền tảng NFT là một trong những phần thưởng (phần thưởng là $7500 bằng token VITE). Như bây giờ, vẫn còn thời gian để tham gia.

Stack được đề xuất

Khái niệm cơ bản

Mỗi tập hợp NFT (ví dụ: CryptoPunks) được đại diện bởi một hợp đồng thông minh. Việc tạo một bộ NFT mới yêu cầu triển khai một hợp đồng mới. Việc đúc từng mặt hàng mới (ví dụ: Punk #1234) yêu cầu một lệnh gọi đến một hàm trong hợp đồng này. Hợp đồng lưu trữ ánh xạ giữa địa chỉ chủ sở hữu và một số siêu dữ liệu cho mục NFT. Siêu dữ liệu có thể bao gồm tên, mô tả và liên kết IPFS của mục.

Lưu trữ

IPFS đang được sử dụng để cung cấp lưu trữ phi tập trung cho mục NFT. Thông tin thêm về IPFS có sẵn tại đây (nói rõ ràng, tài liệu này cũng đề cập đến việc đúc NFT trên Ethereum, không liên quan trong trường hợp này).

Chuyển giao

Chủ sở hữu của một mục NFT có thể gọi một hàm trong hợp đồng thông minh NFT để thực hiện một thay đổi cần thiết trong bảng quyền sở hữu.

Giao dịch/Đấu giá

Trao đổi giữa nội dung Vite-native (ví dụ: $ VITE) và một mục NFT có thể được triển khai dưới dạng một chức năng trên hợp đồng. Người dùng có thể gửi tiền trong khi gọi hàm này để thực hiện một giao dịch trả phí. Chức năng này sẽ là khối xây dựng cho các chức năng giao dịch và đấu giá của nền tảng NFT.

Display

Người dùng đăng nhập vào ứng dụng web với Vite Connect và xem nội dung kỹ thuật số của họ như được giải quyết từ liên kết IPFS trong NFT có liên quan mà họ sở hữu.

“Lưu ý rằng đây là một cách tiếp cận rất đơn giản. Ví dụ: điều này không tính đến chức năng ‘phê duyệt’ như được nêu trong EIP-1155 của Ethereum cho phép một nhà điều hành khác quản lý các token của một người. Do đó, có thể có nhiều cách tiếp cận khác và chúng tôi khuyến khích những người xây dựng cộng đồng khám phá chúng.”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây