Giá Bitcoin giảm xuống dưới 46.000 đô la và giảm mạnh so với đô la Mỹ. BTC thậm chí còn giao dịch gần 40.000 đô la trước khi bắt đầu điều chỉnh tăng.

  • Bitcoin giảm hơn 10% và nó đã phá vỡ các mức hỗ trợ $45,000 và $43,000.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 43.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $43.100 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể tiếp tục giảm nếu nó không thể phục hồi trên vùng 43.000 đô la.

Giá Bitcoin khắc phục lỗ

Giá Bitcoin đã không thể duy trì trên vùng hỗ trợ 46.000 đô la.

Giá đã phá vỡ nhiều vùng hỗ trợ gần $44,000 và $43,000 để đi vào vùng giảm giá. Mức giảm đã xuống dưới $42,000 và giá giải quyết dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó giao dịch gần $40,000 và mức thấp được hình thành gần $40,200.

Bitcoin hiện đang điều chỉnh cao hơn và nó đã phá vỡ mức 41.500 đô la. Giá đã có thể vượt qua mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $44.250 xuống mức thấp nhất là $40.200.

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $43,000. Mức kháng cự chính đầu tiên nằm gần mức $43,100. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $43,100 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Bitcoin Price
Giá bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Đường xu hướng gần với mức thoái lui Fib 76,4% của mức giảm gần đây từ mức cao $44,250 xuống mức thấp nhất $40,200. Để bắt đầu phục hồi mạnh mẽ, giá phải xóa ngưỡng kháng cự $43,100. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần vùng $44,000, ở trên mà giá có thể quay trở lại mức kháng cự $45,000.

BTC sẽ giảm thêm?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 43.100 đô la, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức 42.200 đô la.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng 41.500 đô la. Việc phá vỡ xuống dưới vùng 41.500 đô la có thể kích hoạt một đợt giảm mới về mức 40.500 đô la hoặc thậm chí là 40.000 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ – MACD đang dần tăng tốc trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD vẫn nằm dưới mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính – $41,500, tiếp theo là $40,500.
  • Các mức kháng cự chính – $43,000, $43,100 và $44,000.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây