Close up of burn Ethereum coin gold with growth finance graph in modern city background

Nội dung

  • Phương pháp tính toán
  • Tỷ lệ lạm phát đối với ETH trong năm tới

Bản cập nhật EIP-1559 gần đây đã giới thiệu một cơ chế đốt phí hoàn toàn mới có thể thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của Ethereum. Theo một tính toán mới, thị trường có thể mất 1,8 triệu đồng Ethereum chỉ trong năm tới.

Phương pháp tính toán

Hiện tại, gần 10.000 ETH đã bị đốt cháy. Để đếm số lượng ETH tiềm năng có thể đã bị đốt cháy, các nhà báo đã triển khai cơ chế phí EIP-1559 trên mạng chính Ethereum hoạt động vào năm 2015. Tổng số lượng ETH bị đốt cháy sẽ là 2,6 triệu đồng tiền. Nếu chúng ta giả định rằng giá ổn định của Ethereum là 3.000 đô la, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ mất 8 tỷ đô la giá trị đồng tiền trong khoảng thời gian đó.

Số lượng Ethereum có khả năng bị đốt cháy được tính từ ngày 10 tháng 5 năm 2020, với việc thực hiện cơ chế đốt phí hiện tại. Trong khoảng thời gian một năm, 2,936 triệu khối đã được tạo với phí giao dịch trung bình cho mỗi khối là 1,13 ETH. Với cùng một hoạt động giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện một năm trước, sẽ có 0,89 ETH bị đốt cháy trên mỗi khối. Thời gian tạo khối trung bình là 13 giây hoặc 6.628 khối mỗi ngày.

Block time
Chặn thời gian
Nguồn: Etherscan.io


Trong một số giai đoạn, như DeFi Summer, phí trung bình thay đổi, khiến việc dự đoán số lượng ETH tiềm năng bị đốt trong khung thời gian được chỉ định trở nên khó khăn hơn. Con số trung bình 1,8 triệu ETH được đưa ra trên lý thuyết dựa trên mức phí ổn định.

Tỷ lệ lạm phát đối với ETH trong năm tới

Circulating supply
Nguồn cung lưu thông
Nguồn: Etherscan.io


Hiện tại, nguồn cung lưu hành của Ethereum đang tăng hàng năm 4,8 triệu. Tỷ lệ lạm phát cho sự gia tăng đó là 4,39 phần trăm. Sau khi cập nhật, việc phát hành ETH trong mạng lưới sẽ giảm dần. Với mức giảm phát hành 38%, chúng ta có lẽ sẽ thấy tỷ lệ lạm phát 2,73% đối với ETH trong năm tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây