Sau nhiều tháng quảng cáo rầm rộ xung quanh việc ra mắt, phiên đấu giá Kusama parachain đầu tiên đã diễn ra mà không gặp trở ngại nào. Parachain hiện đang hoạt động đã bắt đầu xử lý thành công các giao dịch, mở đường cho các cuộc đấu giá vị trí trong tương lai.

Trực tiếp về chức năng Parachain đầu tiên của Kusama

Những dự đoán xung quanh parachains Polkadot trong vài tháng qua cuối cùng đã được hiện thực hóa sau cuộc đấu giá parachain thành công đầu tiên trên mạng Kusama canary. Sự phát triển này đánh dấu lần đầu tiên một blockchain phân đoạn không đồng nhất 100% được ra mắt.

Sau đó, parachain được trao cho “Shell” đã được nâng cấp thành “Statemine”, một parachain thông dụng với một số tiện ích và chức năng khác nhau. Các parachains khác sẽ tận dụng tiện ích của Statemine nhờ vào giao thức XCM, cũng cho phép mã thông báo KSM di chuyển giữa Kusama và parachain một cách liền mạch.

Với bằng chứng về khái niệm này được áp dụng và hoạt động, “Đấu giá vị trí Parachain” có thể bắt đầu, nhưng chúng sẽ yêu cầu sự đóng góp của cộng đồng KSM. Việc lựa chọn các parachains cho chuỗi chuyển tiếp Kusama xoay quanh việc đặt số lượng lớn nhất các mã thông báo KSM càng lâu càng tốt. Sau khi Hội đồng Kusama và những người nắm giữ KSM quyết định về mốc thời gian đấu giá, vòng đấu giá tiếp theo có thể bắt đầu.

Theo đó, nhóm Polkadot đã đề xuất thời gian đấu giá sau để hội đồng và các bên liên quan của KSM thông qua:

  • Ngày 15 tháng 6 năm 2021 – 12:00 CEST (Giờ mùa hè Trung Âu): Mở đấu thầu cho phiên đấu giá khe Kusama parachain đầu tiên.
  • Ngày 17 tháng 6 năm 2021 – 09:00 CEST: Thời gian kết thúc của phiên đấu giá khe Kusama parachain đầu tiên bắt đầu. Bất kỳ giá thầu nào được thực hiện trước ngày này sẽ được tính vào kết quả cuối cùng, với bất kỳ giá thầu nào được thực hiện sau ngày và thời gian này có khả năng được xem xét thấp hơn trong kết quả cuối cùng trên cơ sở giảm tuyến tính.
  • Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – 09:00 CEST: Đấu thầu chính thức kết thúc cho phiên đấu giá vị trí Kusama parachain đầu tiên. Không có giá thầu nào sẽ được chấp nhận cho cuộc đấu giá này ngoài thời điểm này.
  • Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – 11:00 CEST: Người chiến thắng trong phiên đấu giá vị trí parachain đầu tiên sẽ được công bố dựa trên người trả giá cao nhất trong năm ngày trước đó.
  • Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – 12:00 CEST: Phiên đấu giá vị trí thứ hai sẽ bắt đầu.
  • Ngày 29 tháng 6 năm 2021 – 12:00 CEST: Phiên đấu giá vị trí parachain thứ ba sẽ bắt đầu.
  • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 – 12:00 CEST: Phiên đấu giá vị trí parachain thứ tư sẽ bắt đầu.
  • Ngày 13 tháng 7 năm 2021 – 12:00 CEST: Phiên đấu giá vị trí parachain thứ năm sẽ bắt đầu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây