Dữ liệu gần đây do Glassnode cung cấp cho thấy những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn đã bán phá giá BTC của họ trong hai tuần qua.

Chỉ báo STH-SOPR trên biểu đồ Glassnode đã giảm xuống dưới một. Số liệu này đề cập đến kết quả đầu ra đã chi tiêu dưới 155 ngày, vì vậy đây là một chỉ báo hợp lệ để phân tích các mẫu trong hành động của các nhà đầu tư ngắn hạn.

Tiền điện tử hàng đầu, Bitcoin, đã giảm kể từ ngày 10 tháng 5, khi nó đi về phía nam từ vùng 58.770 đô la. Vào ngày 21 tháng 5, BTC đã thất bại trong một nỗ lực khác để cố định trên $ 40.000 và nằm dưới mức hỗ trợ tâm lý này.

7888_0

Vào ngày 23 tháng 5, nó đạt mức thấp nhất là 32.830 đô la và vào thời điểm báo chí, nó đang đổi chủ ở mức 36.184 đô la, theo dữ liệu được cung cấp bởi CoinMarketCap.

Khi việc bán tháo người nắm giữ ngắn hạn tiếp tục, Bitcoin đã mất khoảng 1.000 đô la vào đầu ngày hôm nay, giảm từ mức 37.415 đô la.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây