Ren, một giao thức mở cho phép di chuyển giá trị giữa các blockchains, đã thông báo hôm nay rằng việc tích hợp RenVM với blockchain Solana hiện đã hoạt động. Từ hôm nay, người dùng có thể kết nối tài sản Solana thông qua RenBridge. Ban đầu, BTC, ZEC, BCH và DOGE được hỗ trợ với nhiều tài sản hơn sắp tới.

Tài sản Ren trên Solana

Thứ nhất, nhóm Ren sẽ làm việc để đảm bảo rằng các tài sản dựa trên Ren được chấp nhận trong toàn bộ hệ sinh thái Solana. Điều này bao gồm các AMM và nền tảng cho vay khác nhau như Sabre, Serum, Solaris, Step Finance, Anchor, Jet Protocol, Mango, Oxygen, Phantom Wallet, v.v.

Solana (Hợp đồng token SPL Mainnet):

renBTC: CDJWUqTcYTVAKXAVXoQZFes5JUFc7owSeq7eMQcDSbo5
renBCH: G1a6jxYz3m8DVyMqYnuV7s86wD4fvuXYneWSpLJkmsXj
renDGB: FKJvvVJ242tX7zFtzTmzqoA631LqHh4CdgcN8dcfFSju
renDOGE: ArUkYE2XDKzqy77PRRGjo4wREWwqk6RXTfM9NeqzPvjU
renLUNA: 8wv2KAykQstNAj2oW6AHANGBiFKVFhvMiyyzzjhkmGvE
renZEC: E99CQ2gFMmbiyK2bwiaFNWUUmwz4r8k2CVEFxwuvQ7ue

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây