Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đã ra mắt một nền tảng cho vay trực tuyến mới giúp giải phóng vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ khi họ nộp các hóa đơn chưa thanh toán.

CBA’s Stream Working Capital, được phát triển cùng với fintech Waddle, sử dụng nguồn cấp dữ liệu khách hàng trực tiếp thông qua phần mềm kế toán đám mây như Xero, để củng cố nhu cầu vốn lưu động của khách hàng doanh nghiệp.

Ngân hàng cho biết hệ thống này cho phép tiếp cận nguồn tài chính lớn hơn và linh hoạt hơn khi doanh nghiệp phát triển, cũng như giảm các quy trình thủ công lên đến 80%. Điều này giúp chủ sở hữu doanh nghiệp ít phức tạp hơn và quyết định tín dụng nhanh hơn, với thời gian từ khi nộp đơn đến khi cấp vốn chỉ 72 giờ – giảm so với tiêu chuẩn ngành thông thường là vài tuần.

Giám đốc điều hành nhóm ngân hàng doanh nghiệp CBA, Mike Vacy-Lyle, cho biết: “Trong khi các doanh nghiệp nhỏ truyền thống sử dụng tài sản cố định như tài sản để đảm bảo khoản thấu chi hoặc khoản vay, chúng tôi đã phát triển Dòng vốn lưu động cho phép khách hàng tiếp cận vốn bằng cách sử dụng hóa đơn chưa thanh toán của họ như bảo đảm tiền vay. Quy mô khoản vay tự động giảm khi các hóa đơn được thanh toán để khách hàng không bao giờ phải trả cho các hạn mức tín dụng mà họ không cần. ”

Hạn mức tín dụng được điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp và tăng giảm theo thời gian thực dựa trên giá trị của các hóa đơn chưa thanh toán hiện tại. Càng nhiều hóa đơn khách hàng đề cử, giới hạn khả dụng càng cao.

Doanh nghiệp không phải trả phí thành lập và có thể sử dụng nhiều hay ít tùy theo nhu cầu. Lãi suất chỉ được trả trên số tiền doanh nghiệp rút ra, với lãi suất được tính hàng ngày trên dư nợ.

Tổng giám đốc điều hành CBA, cho vay kinh doanh, Clare Morgan nói: “Chúng tôi muốn đơn giản hóa quy trình vốn lưu động, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ. Giải pháp kỹ thuật số mới này có nghĩa là các doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh hơn với dòng tiền để trang trải các nhu cầu hoạt động ngắn hạn và được bố trí tốt hơn để tận dụng tài sản cố định cho các mục tiêu và đầu tư chiến lược dài hạn. “

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây