Một báo cáo mới cho thấy hệ thống ngân hàng tiêu thụ nhiều hơn gấp đôi lượng năng lượng mà bitcoin thực hiện. Các tác giả đã phân tích việc sử dụng năng lượng của bitcoin và so sánh nó với các ngành ngân hàng và vàng.

Hệ thống ngân hàng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với Bitcoin


Galaxy Digital đã xuất bản một báo cáo vào tuần trước có tựa đề “Về mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin: Phương pháp tiếp cận định lượng cho một câu hỏi chủ quan”. Các tác giả mô tả, “Báo cáo này sử dụng một cách tiếp cận định lượng, so sánh việc sử dụng năng lượng của Bitcoin với việc sử dụng năng lượng của các ngành công nghiệp khác.”

Trong báo cáo là sự so sánh mức tiêu thụ năng lượng giữa hệ thống ngân hàng, vàng và bitcoin.

Theo báo cáo, mạng Bitcoin tiêu thụ tổng cộng ước tính 113,89 TWh / năm. Ước tính bao gồm nhu cầu của người khai thác, mức tiêu thụ điện của người khai thác, mức tiêu thụ điện của nhóm và mức tiêu thụ điện của nút.

Trong khi báo cáo ước tính rằng ngành công nghiệp vàng sử dụng khoảng 240,61 TWh / năm, nó nói rằng hệ thống ngân hàng tiêu thụ nhiều năng lượng nhất.

Các tác giả lưu ý rằng “Bốn lĩnh vực tiêu thụ điện chính liên quan đến hệ thống ngân hàng rộng lớn hơn với đủ dữ liệu để thiết lập các ước tính có thể chấp nhận được là trung tâm dữ liệu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, máy ATM và trung tâm dữ liệu của mạng thẻ”. Họ viết:

Chúng tôi ước tính hệ thống ngân hàng sử dụng 263,72 TWh năng lượng mỗi năm.

Kết luận, báo cáo nêu bật các tính năng của bitcoin có thể mang lại sự tự do tài chính cho mọi người trên toàn thế giới. Hơn nữa, “Mạng lưới có thể mang lại lợi ích cho ngành năng lượng bằng cách tạo ra các trường hợp sử dụng hoàn hảo cho năng lượng không liên tục và dư thừa. Và mạng lưới sẽ chỉ mở rộng quy mô hơn nữa nếu việc chấp nhận mạng lưới đảm bảo được điều đó ”.

Nhấn mạnh rằng “Sử dụng năng lượng không hẳn là một điều xấu”, các tác giả lưu ý rằng “Con người sẽ tiếp tục tìm ra các công nghệ mới đòi hỏi nhiều năng lượng hơn để thách thức hiện trạng. Bitcoin là một ví dụ khác ”. Sau đó, họ xem lại câu hỏi ban đầu:

Mức tiêu thụ điện của mạng Bitcoin có phải là cách sử dụng năng lượng có thể chấp nhận được không? Câu trả lời của chúng tôi là dứt khoát: có.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây