Wikipedia, OpenStreetMap, gnomAD, Project Gutenberg và OpenAQ chỉ là một số kho lưu trữ dữ liệu quý giá được lưu trữ trên mạng Filecoin. Đáng khám phá một số dự án này trên trang web Filecoin.

Để rõ ràng, Filecoin tạo điều kiện tạo nền tảng cho dữ liệu công cộng cực kỳ quan trọng như dữ liệu khoa học truy cập mở, phương tiện thông tin sáng tạo, lưu trữ lịch sử, bảo quản, v.v.

Ai cũng biết rằng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cạnh tranh mạnh mẽ để kinh doanh từ những người đang muốn lưu trữ dữ liệu của họ và cũng để cung cấp các tùy chọn linh hoạt với mức giá tốt nhất.

Là một thị trường siêu cạnh tranh về lưu trữ, Filecoin giảm bớt các rào cản gia nhập đối với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và họ đã chuyển đổi lưu trữ đám mây thành một loại hàng hóa. Điều này giúp những người mới tham gia có thể dễ dàng cạnh tranh với những người chơi lưu trữ đám mây đã có tên tuổi. Và tất cả đều được thực hiện trên một thị trường toàn cầu, minh bạch của Filecoin.

Filecoin gần đây đã giới thiệu Filecoin Box từ Trufflesuite, được sử dụng để mô phỏng và thử nghiệm một môi trường lưu trữ và thư viện NFT hoàn chỉnh thông qua Filecoin Box, được cung cấp bởi Ganache.

Để rõ ràng, Ganache là một trình mô phỏng cung cấp cho các nhà phát triển một phiên bản blockchain cá nhân, chạy cục bộ. Các nhà phát triển sử dụng Ganache để xây dựng, triển khai và kiểm tra Dapp của họ trong một môi trường an toàn và thực tế trước khi họ có thể khởi chạy nó trên các mạng công cộng.

Filecoin Box là một mẫu được sử dụng để xây dựng, triển khai và giao dịch NFT, bằng cách sử dụng cả Filecoin Ganache và trình mô phỏng Ethereum Ganache. Bằng cách sử dụng Filecoin Box, Truffle tạo điều kiện tạo nền tảng vững chắc cho các nhà phát triển đưa ra các giải pháp lưu trữ NFT để tiếp tục kết nối các hệ sinh thái Ethereum, IPFS và Filecoin.

Filecoin Box giúp các nhà phát triển có thể xây dựng một phòng trưng bày nghệ thuật phi tập trung trong môi trường thử nghiệm. Nó bao gồm các nút Lotus và IPFS. Họ có thể thực hiện điều này ngoài một nút Ethereum để triển khai NFT dựa trên ERC-721. Hơn nữa, Hộp Filecoin bao gồm một môi trường front-end để xem các tài sản.

Filecoin là một cộng đồng lớn gồm các nhà phát triển, thợ đào và người dùng, tất cả đang cùng nhau hợp tác để xây dựng một thứ gì đó vĩ đại hơn chính họ. Điều này có thể tham gia với cộng đồng Filecoin tích cực gồm các nhà xây dựng, thợ đào, người dùng và những người đam mê thuộc mọi loại thông qua Github, Slack, Matrix, WeChat, Twitter và trong các diễn đàn thảo luận khác.

Filecoin cũng hỗ trợ Filehive, có sứ mệnh làm cho dữ liệu dễ truy cập, sẵn có và bền vững hơn. Filehive là một thị trường dữ liệu nguồn mở hiện đang ở giai đoạn Beta.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây