Giá Bitcoin đã đạt được đà tăng trên mức kháng cự 50.000 USD so với Đô la Mỹ. BTC được giao dịch ở mức 52.000 đô la và nó vẫn được hỗ trợ để có nhiều ưu điểm hơn.

  • Bitcoin bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự 50.000 đô la và 50.500 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 50.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một kênh tăng chính đang hình thành với hỗ trợ ở mức $ 50,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể điều chỉnh một vài điểm, nhưng phe bò có khả năng bảo vệ 50.000 đô la và 49.500 đô la.

Giá Bitcoin bắt đầu tăng mới


Sau khi đóng cửa mạnh trên mức 48.000 đô la, bitcoin bắt đầu tăng mới. BTC đã có thể xóa các mức kháng cự quan trọng 50.000 đô la và 50.500 đô la để chuyển sang vùng tích cực.

Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 48,400 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Cặp tiền này đã mở rộng mức tăng lên trên mức 51.000 đô la và giao dịch lên mức cao hàng tuần mới ở mức 51.853 đô la.

Nó hiện đang điều chỉnh thấp hơn, nhưng nó đang giao dịch trên mức 50.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Hỗ trợ ban đầu là gần mức $ 50,750. Nó gần với mức thoái lui Fib 23,6% của sóng đi lên từ mức thấp nhất $ 47,141 đến mức cao $ 51,853.

Bitcoin Price

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com
Cũng có một kênh tăng chính đang hình thành với hỗ trợ ở mức $ 50,500 trên cùng một biểu đồ. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 50.000 đô la. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể khiến giá hướng tới mức thoái lui Fib 50% của sóng đi lên từ mức thấp nhất $ 47.141 đến mức cao $ 51.853 gần $ 49.500. Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $ 48,800 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ưu điểm khác của BTC?


Nếu bitcoin duy trì trên 50.500 đô la và 49.500 đô la, nó có thể bắt đầu một mức tăng mới. Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức $ 51,500. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 52,000.

Việc đóng cửa thành công trên mức kháng cự 52.000 USD có thể mở ra cánh cửa cho một mức tăng lớn hơn trong các phiên tới. Mức kháng cự chính tiếp theo có thể là $ 53,200, tiếp theo là $ 54,500.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây