Hợp tác xã ETC bày tỏ, chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng Hyperledger Besu hiện hỗ trợ khai thác Keccak-256. Mốc quan trọng này chỉ đánh dấu sự khởi đầu của SHA3 + ETC.

Đã triển khai: – khai thác Keccak đáng tin cậy – mạng ecip1049_dev mới – thông số kỹ thuật cần thiết + mạng nhà phát triển để chuẩn bị ecip1049.

Đối với những người không muốn giải thích kỹ thuật, có thể hiểu rằng Keccak là một thuật toán được sử dụng để khai thác trong Ethereum Classic. Và, hiện tại, dự kiến ​​số lượng khách hàng Hyperledger Besu trên mạng chính ETC sẽ tăng lên nhanh chóng vì sự tiện lợi được cung cấp bởi Keccak trong quá trình khai thác.

Để rõ ràng hơn, Hyperledger Besu là một ứng dụng khách Ethereum được thiết kế để thân thiện với doanh nghiệp cho cả các trường hợp sử dụng mạng được phép công khai và riêng tư. Nó cũng có thể được chạy trên các mạng thử nghiệm như Rinkeby, Ropsten và Görli.

Doanh nghiệp, đề cập đến khả năng tạo ra các dự án mới hoặc doanh nghiệp mới và làm cho chúng thành công.

“Sha-3” trong Ethereum đề cập đến “Keccak-256”. Keccak-256 là một hàm băm trực tuyến. Keccak (một dạng SHA-3) là một thuật toán tương đối cũ hơn, gần đây đã trở lại Nice Hash về khả năng sinh lời.

Để rõ ràng hơn, keccak256 (bộ nhớ byte) trả về (byte32) – tính toán băm Keccak-256 của đầu vào. Các tham số hàm tương ứng với các giá trị ECDSA của chữ ký: r – 32 byte đầu tiên của chữ ký; s: 32 byte thứ hai của chữ ký; v: 1 byte cuối cùng của chữ ký. Phương thức này trả về một địa chỉ.

KeccaK-256 có thiết kế thanh lịch và cấu tạo rõ ràng với khả năng chạy tốt trên các thiết bị tính toán khác nhau với hiệu suất phần cứng cao hơn Sha-2, do đó cung cấp bảo hiểm nếu Sha-2 bị hỏng.

Keccak-256 nhanh hơn nhiều so với Ethash và nó chỉ đơn giản là một thuật toán băm không cần phần cứng để yêu cầu bộ nhớ lớn hoặc một dag cần được khai thác.

Ngoài ra, điều tốt là CPU, FPGA, ASIC và GPU có thể khai thác trên Keccak-256. Ngoài ra, rất có thể hệ sinh thái khai thác sẽ phát triển ngang bằng với Bitcoin, nơi mà việc khai thác bị chi phối bởi phần cứng được xây dựng có mục đích.

Do đó, nó góp phần tăng cường bảo mật và năng suất vì nó được ghi chép đầy đủ và có sẵn các thiết kế phần cứng mã nguồn mở.

Ngoài ra, các công ty bán dẫn chính thống chế tạo chip được thử nghiệm so với họ thuật toán Sha. Máy tính Sha-3 chạy tốt nhất trên các hệ thống nhúng. Ngoài ra, giảm nguy cơ không tuân thủ vì nó cung cấp một hàm băm mật mã chuẩn hóa và do đó giảm nguy cơ không tuân thủ vì Keccak-256 (Sha-3) đã nhận được sự tin tưởng của các tổ chức chính phủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây