Giá Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm từ mức cao nhất mọi thời đại 52.750 đô la so với đô la Mỹ. BTC hiện đang tiếp cận một số hỗ trợ quan trọng gần $ 50,500.

  • Bitcoin đứng đầu gần mức 52.750 đô la và bắt đầu điều chỉnh giảm.
  • Giá vẫn cao hơn 50.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $ 50,400 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có khả năng phục hồi trở lại từ $ 50,400 hoặc $ 50,000 trong các phiên tới.

Giá Bitcoin đang điều chỉnh tăng


Sau khi thiết lập mức cao nhất mọi thời đại gần 52.750 đô la, giá bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm. BTC đã phá vỡ mức hỗ trợ 52.000 đô la để chuyển sang vùng giảm giá ngắn hạn.

Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp nhất $ 47,843 lên mức cao $ 52,750. Nó hiện đang tiếp cận một vài hỗ trợ quan trọng gần mức $ 50,500.

Quan trọng hơn, bitcoin vẫn cao hơn 50.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Ngoài ra còn có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với hỗ trợ gần $ 50,400 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $ 50.320.

Bitcoin Price

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com
Mức thoái lui Fib 50% của mức tăng từ mức thấp nhất $ 47,843 lên mức cao $ 52,750 là gần mức $ 50,320 để cung cấp hỗ trợ. Hỗ trợ chính đang hình thành gần 50.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể bắt đầu sự sụt giảm ổn định hướng tới vùng hỗ trợ 48.000 đô la. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể yêu cầu kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng $ 45,000.

Tăng BTC mới?


Nếu bitcoin vẫn ổn định trên mức hỗ trợ 50.500 đô la và 50.000 đô la, nó có thể bắt đầu một đợt tăng mới. Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức $ 51,500.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 52.000 đô la, trên đó giá có khả năng tăng tốc cao hơn hướng tới mức cao nhất 52.750 đô la. Nếu tốc độ tăng giá trên 52.500 đô la và 52.750 đô la, có nhiều khả năng sẽ bứt phá lên trên mức 53.500 đô la trong các phiên tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây